Amerikansk yngelröta i Uppsala län

23 maj 2019

Uppsala län är drabbat av amerikansk yngelröta. Jordbruksverket har nu publicerat kartor över skydds- och övervakningsområden avseende amerikansk yngelröta.

Dessa kartor ersätter församlingsgränserna i och med de nya regler som gäller sedan 1 januari 2019.

Kartorna finns här och ska uppdateras löpande. Karta 9 gäller Uppsaladistriktet.