Uppsala läns biodlaredistrikt

Inom Uppsaladistriktet finns nio lokalföreningar. Distriktets styrelse arrangerar bland annat gemensamma aktiviteter för föreningarnas medlemmar.

Vill du lära dig mer om biodling? Vill du vara med på kurser och aktiviteter? Vill du köpa lokalt producerad honung? Vill du bli medlem? Kontakta en lokalförening eller distriktets styrelse

Bro-Håbo Bf

Dan Berg
Hemsida

Enköpings Bf

Klas Olof Ohlsson
Hemsida

Tierp

Hemsida
Östen Dahlberg

Uppsala Biodlareförening

info@uppsalabiodlare.se
Hemsida

Uppsala Läns Norra Bf

(Skärplingetrakten)
Martin Hägglund
Kontaktperson
Ann Katrin Flinthammar
Hemsida

Västerlöfsta

(Heby/Tärnsjö)
Susanna Skogsberg
Hemsida

Östra Uppland

(Alundatrakten)
Monica Skarp
Hemsida