Rapportera skador och stölder

Sveriges Biodlares riksförbund vill kartlägga hur utsatt svensk biodling är för skador och stölder. För att förenkla detta har Uppsaladistriktet tagit fram ett formulär för att rapportera in skador och stölder.

Formuläret kan användas av alla biodlare i Uppsaladistriktet. Uppgifterna skickas direkt till SBR och är underlag för anonymiserad statistik.

Formuläret finns på Uppsala biodlareförenings hemsida.