Styrelse

Styrelse för Uppsala Läns Biodlaredistrikt vald vid årsmötet 2019

Ordförande

Catharina Lindahl
Västerlöfsta bf

Vice ordförande

Kontaktperson för frågor om näringsbiodling
Hans-Erik Johansson
Tierp bf

Kassör

Janet Krig
Östra Uppland bf

Sekreterare

Eva Dufva
Bro-Håbo bf

Ledamot

Kontaktperson för frågor om kvalitetsarbete
Malin Göransson
Enköping bf

Ledamot

Kontaktperson för frågor om skador och stöld
Kerstin Adolfsson
Enköping bf

Ledamot

Kontaktperson för frågor om hemsidan (uppsala.biodlarna.se) och utbildning
Mårten Markne
Uppsala bf

Ledamot

Kontaktperson för frågor om bihälsa
Martin Hägglund
Uppsala län norra bf

Ledamot

Mats Kihlén
Uppsala bf