Styrelse

Styrelse för Uppsala Läns Biodlaredistrikt vald vid årsmötet 2020

Ordförande

Catharina Lindahl
Västerlöfsta bf

Vice ordförande

Kontaktperson för frågor om näringsbiodling och kvalitetsarbete
Malin Göransson
Enköping bf

Kassör

Janet Krig
Östra Uppland bf

Sekreterare

Eva Dufva
Bro-Håbo bf

Ledamot

Kontaktperson för frågor om hemsidan (uppsala.biodlarna.se)
Jonathan Alvarsson
Uppsala bf

Ledamot

Kontaktperson för frågor om bihälsa
Martin Hägglund
Uppsala län norra bf

Ledamot

Kontaktperson för frågor om utbildning
Mats Kihlén
Uppsala bf

Ledamot

Kerstin Adolfsson
Enköping bf

Ledamot

Anders Rendahl
Enköping bf