Styrelse

Styrelse för Uppsala Läns Biodlaredistrikt vald vid årsmötet 2021

Ordförande

Bihälsosamordnare

Martin Hägglund
Uppsala län norra bf

Vice ordförande

Kvalitetssamordnare

Rose-Marie Gustafsson
Enköpings bf

Kassör

Anders Rendahl
Bro-Håbo bf

Sekreterare

Eva Dufva
Bro-Håbo bf

Ledamot

Kontaktperson för frågor om hemsidan (uppsala.biodlarna.se)
Jonathan Alvarsson
Uppsala bf

Ledamot

Utbildningsamordnare
Johanna Kylin
Östra Uppland bf

Ledamot

Avelssamordnare (drottningodling)
Mats Kihlén
Uppsala bf

Ledamot

Utbildningsamordnare
Catharina Lindahl
Västerlövsta bf

Ledamot

Avelssamordnare (drottningodling)
Anders Rendahl
Bro-Håbo

Ledamot

Näringsbiodlingssamordnare
Östen Dahlberg
Tierp bf

 

Valberedning

Sammankallande

Malin Göransson

tel: 070/2408580