Årsmöte 2021

27 januari 2022

Distriktets årsmöte för verksamhetsåret 2021, och planering av 2022, kommer att hålla över Zoom den 15e februari 2022 klockan 19:00. Inbjudan kommer att sändas ut via mejl till ombud. Om någon annan önskar lyssna in kontakta Catharina Lindahl för Zoom url och lösenord.