Distriktets godaste honung 2020

18 juli 2020

Även i år kommer distriktets godaste honung att utses. I år är det Västerlöfsta biodlarförening (Heby med omnejd) som ansvarar för bedömningen. Varje förenings honungsbedömningskommitté får utse två medlemmars honung som går vidare till bedömning av distriktets godaste honung.

I år ska burkarna vara Västerlöfsta biodlarförening tillhanda senast den 31 Oktober 2020.

Vi kommer att gå ut till distriktets föreningar med inbjudan om att delta i bedömningen någon gång i mitten av oktober, men notera den 31 oktober redan nu!

Av inbjudan kommer det att framgå var honungsburkarna kan lämnas. Vi försöker hitta en lämplig plats i Uppsala. Det går också bra att kontakta mig, Susanna, så gör vi upp om tid och plats för överlämnande.

Mobilnummer: 070-633 02 63.

Själva bedömningen kommer att ske i december. Vinnaren kommer att presenteras vid  distriktets årsmöte i januari 2021.

 

Susanna Skogsberg

ordförande Västerlöfsta biodlarförening