KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

21 december 2022

Uppsala Läns Biodlaredistrikt

 

De av lokalföreningarna valda ombuden kallas härmed till

genomgång av verksamhetsåret 2022 och

planering av verksamhetsåret 2023.

 

I samband med årsmötet kommer även Anna Sverredal och berättar om sin expansion från hobby till yrkesbiodling

 

Tid: Lördag den 4 februari 2023 kl. 10.00

Plats: Österledskyrkan i Gamla Uppsala

Adress: Regins väg 1

 

Alla medlemmar är varmt välkomna!