Uppsala Biodlaredistrikt har hållit Höstkonferens

23 oktober 2021

Idag den 23 oktober hölls det höstkonferens i Uppsala med inriktning på speciella kuptyper och metoder. Det blev en dag som spände över mycket och med bra diskussioner!